Go Home

Η αιχμή της τεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή

F.A.Q.

Είναι ασφαλής η κατανάλωση ζωοκομικών προϊόντων (κρέας, γάλα, ψάρια, αυγά);
 
Η ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός πολύ αυστηρού νομοθετικού πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διασφαλίζει ότι όλα τα ζωοκομικά προϊόντα είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν έχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
 
Η KEGOagri από την πλευρά της, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι κανονισμοί και πρακτικές που προβλέπονται να τηρούνται σε όλα τα στάδια, από την προμήθεια των πρώτων υλών, μέχρι την παραγωγική διαδικασία και εμπορία των προϊόντων. Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι από τις λίγες στην Ελλάδα με αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθμός έγκρισης aEL 0400001). Η παραγωγική διαδικασία και πώληση όλων των προϊόντων έχουν πιστοποίηση Εφαρμογής Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 (αριθμός 2010032000251). Ένα αυστηρό πρωτόκολλο ιχνηλασιμότητας εξασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι σε συμφωνία με τα Πρότυπα Υγιεινής Τροφίμων, στο πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η αδιάλειπτη μέτρηση και παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων και διαδικασιών εγγυάται ότι όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων τελούν υπό συνεχή έλεγχο.
 
Τι είναι ένα αναπαραγωγικό πρόγραμμα επιλογής;
 
Ένα αναπαραγωγικό πρόγραμμα επιλογής βασίζεται στην επιλογή ατόμων ή/και οικογενειών που παρουσιάζουν επιθυμητά χαρακτηριστικά (πχ. ρυθμός ανάπτυξης, ποιότητα κρέατος, επίπεδο υγείας), τα οποία κληρονομούνται στους απογόνους τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα επιλογής είναι η συγκέντρωση ενός αρχικού πληθυσμού ατόμων, τα οποία να εμφανίζουν γενετική παραλλακτικότητα όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν το πρόγραμμα, η ατομική καταγραφή των αποδόσεών τους και η εφαρμογή ενός κατάλληλου προγράμματος διασταυρώσεων.
 
Τονίζεται ότι τα αναπαραγωγικά προγράμματα επιλογής δεν εμπεριέχουν χειρισμούς-τροποποιήσεις γενετικού υλικού, μεθόδους γενετικής μηχανικής και μεταφορά γονιδίων. Επομένως, η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχει καμία σχέση με αμφιλεγόμενα θέματα όπως η τροποποίηση των γονιδίων και οι όποιες συνέπειες στην ασφάλεια των τροφίμων και στην ευζωία των ζώων. Τα προγράμματα επιλογής αξιοποιούν την ήδη υπάρχουσα γενετική παραλλακτικότητα, ενώ σέβονται απόλυτα την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων στη φύση.
 
Είναι τα προϊόντα της KEGOagri απαλλαγμένα από μεταλλαγμένoυς οργανισμούς;
 
Η KEGOagri, σεβόμενη τις απαιτήσεις των πελατών της και τις ανησυχίες του καταναλωτικού κοινού, λαμβάνει μέτρα ώστε να μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προϊόντα που παράγει είναι απαλλαγμένα από μεταλλαγμένους μικροοργανισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με συγκεκριμένους προμηθευτές για τις πρώτες ύλες, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιητικά ότι τα προϊόντα τους δεν περιέχουν μεταλλαγμένους οργανισμούς. Συστηματικοί έλεγχοι διενεργούνται στις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα σε κατάλληλα εργαστήρια του εσωτερικού ή εξωτερικού. Επίσης η εταιρεία λαμβάνει γραπτές εγγυήσεις ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων με μεταλλαγμένους οργανισμούς και ελέγχονται τα έγγραφα μεταφοράς.
 
Πού βασίζεται η επιτυχία της εταιρείας;
 
Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στις μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσει:
  • Με κορυφαίες εταιρείες, διεθνή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, μέσω των οποίων αναπτύσσει τεχνογνωσία και εξασφαλίζει πρόσβαση σε πρωτοποριακή τεχνολογία και διεθνείς πρακτικές.
  • Με τους πελάτες της, στους οποίους παρέχει υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας που κατέχει.
 
Η καλή γνώση της αγοράς  και ο έντονος προσανατολισμός προς την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών επιτρέπει την αναγνώριση των μελλοντικών αναγκών τους και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές, προσθέτοντας αξία και δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης.
 
Επίσης, η ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας επιτρέπει ευελιξία, άμεση ανταπόκριση στις διακυμάνσεις της αγοράς και έλεγχο στην παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων, με αποτέλεσμα την παροχή απόλυτα ελεγμένων, ποιοτικών προϊόντων στον πελάτη.
 
Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης από άποψη προϊόντων και αγορών;
 
 
Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη σταθερής ανάπτυξης από τις υπάρχουσες δραστηριότητές της, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 2 επενδυτικά σχέδια, τα οποία προσφέρουν στρατηγικά πλεονεκτήματα στην εταιρεία:
 
  • Το αναπαραγωγικό πρόγραμμα επιλογής χοίρων, με την εγκατάσταση ενός πυρήνα (nucleus farm) που τροφοδοτεί την ελληνική χοιροτροφία με ζώα πολύ υψηλού γενετικού δυναμικού
  • Η αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου παρέχει τη δυνατότητα αύξησης στις πωλήσεις των ζωοτροφών και των υπόλοιπων προϊόντων της εταιρείας, σε συνέργια με τα άλλα προγράμματα.
 
Οι επενδύσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να ισχυροποιήσει τη θέση της και να διεκδικήσει υψηλότερα μερίδια αγοράς.
 
Παράλληλα, η εδραίωση της KEGOagri στην ελληνική και κυπριακή αγορά και οι στρατηγικές συνεργασίες που αναπτύσσει την τοποθετούν σε μια ιδανική αφετηρία για την επέκταση των αγορών της στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.
 
  Designed & Powered By Nireus InterTeam © 2009 KEGOagri        Privacy Policy | Legal Terms